ČLANOVI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Za člana Akademije Medicinskih znanosti može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u Republici Hrvatskoj, a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske.

Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirući i članovi u miru.
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih i 30 dopisnih članova.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 320, a sveukupan broj može biti do 414 članova.
Redoviti i suradni članovi su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske.
Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. Statuta Akademije.

Podupirući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademije.

STRUKTURA ČLANSTVA U AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

REDOVITI ČLANOVI

SENAT

SURADNI ČLANOVI

DOPISNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

POČASNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

PODUPIRUĆI ČLANOVI

ČLANOVI U MIRU

POPIS ČLANOVA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

REDOVITI ČLANOVI

Agbaba Milan, prof.dr.sc.

Altarac Silvio, prim.dr.sc.

Anić Ivica, prof.dr.sc.

Audy Jurković Silvana, prof.dr.sc.

Augustin Goran, doc.dr.sc.

Bakašun Vjekoslav, prof.dr.sc.

Balarin Livio, prof.dr.sc.

Balić Josip, prim.dr.sc.

Banić Marko, prof.dr.sc.

Banović Ivo, prof.dr.sc.

Barac Boško, prof.dr.sc.

Barbić Ljubo, prof.dr.sc.

Barić Ivo, prof.dr.sc.

Barišić Ingeborg, prof.dr.sc.

Bašić Kes Vanja, prof.dr.sc.

Batinica Josip, prim.dr.sc.

Batinica Stipe, prof.dr.sc.

Batinić Danica, prof.dr.sc

Batinić Drago, prof.dr.sc.

Bedrica Ljiljana, prof.dr.sc.

Begić Dražen, prof.dr.sc.

Bekavac Bešlin Miroslav, prof.dr.sc.

Belicza Mladen, prof.dr.sc.

Bergman Marković Biserka, prof.dr.sc.

Bergovec Mijo, prof.dr.sc.

Beritić-Stahuljak Dunja, prof.dr.sc.

Biđin Zdenko, prof.dr.sc.

Bilić Ranko, prof.dr.sc.

Bilić Vitomir, prof.dr.sc.

Bolanča Miroslav, prof.dr.sc.

Borčić Vuk, prof.dr.sc.

Breyer Branko, prof.dr.sc.

Brkić Antun, prof.dr.sc.

Brkić Hrvoje, prof.dr.sc.

Brkljačić Boris, prof.dr.sc.

Bulić Milan, prof.dr.sc.

Canki Klain Nina, prof.dr.sc.

Capak Krunoslav, prof.dr.sc.

Carek Vlado, prof.dr.sc.

Carević Olga, prof.dr.sc.

Cekić Arambašin Ana, prof.dr.sc.

Cezner Mladen, prof.dr.sc.

Čabrijan Tomislav, prof.dr.sc.

Čala Svjetlana, prof.dr.sc.

Čala Zoran, prof.dr.sc.

Čikeš Ivo, akademik, prof.dr.sc.

Čikeš Nada, prof.dr.sc.

ČuligJosip, prof.dr.sc.

Čvorišćec Dubravka, prof.dr.sc.

Ćatović Adnan, prof.dr.sc.

Čelić – Švabek  Marija, prof.dr.sc.

Ćelebić Asja, prof.dr.sc.

Dekaris Dragan, akademik, prof.dr.sc.

Delimar Domagoj, prof.dr.sc.

Demarin Vida, akademkinja, prof.dr.sc.

Deželić Đuro, prof.dr.sc.

Dobrić Ivan, prof.dr.sc.

Dodig Goran, prof.dr.sc.

Dorn Vjekoslav, prof.dr.sc.

Dürrigl Theodor, prof.dr.sc.

Durst Živković Bosiljka, prof.dr.sc.

Dvorski Ivan, prof.dr.sc.

Đanić Davorin, prof.dr.sc.

Đelmiš Josip, prof.dr.sc.

Đogaš Zoran, prof.dr.sc.

Ebling Zdravko, prof.dr.sc.

Filaković Pavo, prof.dr.sc.

Folnegović Šmalc Vera, prof.dr.sc.

Franceschi Maja, doc.dr.sc.

Franović Antun, prof.dr.sc.

Fućkar Željko, prof.dr.sc.

Gamulin Stjepan, akademik, prof.dr.sc.

Georgijević Andrija, prof.dr.sc.

Glavaš Mario, doc.dr.sc.

Gmajnić Rudika, prof.dr.sc.

Gomzi Milica, dr.sc.

Gortan Damir, prof.dr.sc.

Gošović Stracimir, prof.dr.sc.

Gotovac Josip, prof.dr.sc.

Grabarević Željko, prof.dr.sc.

Grazio Simeon, prof.dr.sc.

Gregurek Rudolf, prof.dr.sc.

Grgurić Josip, prof.dr.sc.

Grims Predrag, prof.dr.sc.

Gruden Vladimir, prof.dr.sc.

Habek Dubravko, prof.dr.sc.

Hadžiosmanović Mirza, prof.dr.sc.

Hajnžić Tomislav Franjo, prof.dr.sc.

Haller Herman, prof.dr.sc.

Hašpl Miroslav, prof.dr.sc.

Havranek Jasmina, prof.dr.sc.

Heffer Marija, prof.dr.sc.

Heim Inge, prim.dr.sc.

Henč Petrinović Ljerka, doc.dr.sc.

Hotujac Ljubomir, prof.dr.sc.

Hromadko Miroslav, prof.dr.sc.

Ilakovac Vesna, prof.dr.sc.

Ilić Nenad, prof.dr.sc.

Ivković Alan, prof.dr.sc.

Jakovljević Miro, prof.dr.sc.

Jakšić Branimir, prof.dr.sc.

Jakšić Slavica, prof.dr.sc.

Jelić Antun, doc.dr.sc.

Jelić Olga, doc.dr.sc.

Jeren Beus Tatjana, prof.dr.sc.

Jeren Strujić Branka, prim.dr.sc.

Jerolimov Vjekoslav, akademik, prof.dr.sc.

Jovanović Savo, prof.dr.sc.

Jukić Berislav, prof.dr.sc.

Jukić Vlado, prof.dr.sc.

Juretić Antonio, prof.dr.sc.

Jurčev Savičević Anamarija, prim.dr.sc.

Jušić Anica, prof.dr.sc.

Kaić Rak Antoinette, prof.dr.sc.

Kaić Zvonimir, prof.dr.sc.

Kalenić Smilja, prof.dr.sc.

Kanceljak Macan Božica, prim.dr.sc.

Kardum Skelin Ika, doc.dr.sc.

Kaštelan Andrija, akademik, prof.dr.sc.

Kaštelan Darko, prof.dr.sc.

Kaštelan Marija, prof.dr.sc.

Kern Josipa, prof.dr.sc.

Kes Petar, prof.dr.sc.

Klain Eduard, prof.dr.sc.

Knežević Goran, prof.dr.sc.

Kocijan Hercigonja Dubravka, prof.dr.sc.

Kolarić Branko, prof.dr.sc.

Kopjar Miroslav, doc.dr.sc.

Koršić Mirko, prof.dr.sc.

Kos Josip, prof.dr.sc.

Kos Milan, doc.dr.sc.

Kostović Ivica, akademik, prof.dr.sc.

Kostović Knežević Ljiljana, prof.dr.sc.

Košuta Dragutin, prof.dr.sc.

Košutić Zvonimir, prof.dr.sc.

Kozačinski Lidija, doc.dr.sc.

Kozarić Kovačić Dragica, prof.dr.sc.

Kraljević Krešimir, prof.dr.sc.

Krapac Ladislav, prim.dr.sc.

Križ Mladen, prof.dr.sc.

Krstulović Bogdan, prof.dr.sc.

Krušlin Božo, prof.dr.sc.

Krznarić Željko, prof.dr.sc.

Kučišec Tepeš Nastja, prim.dr.sc.

Kujundžić Nikola, prof.dr.sc.

Kurjak Asim, prof.dr.sc.

Kusić Zvonko, akademik, prof.dr.sc.

Kuvačić Ivan, prof.dr.sc.

Kuzman Ilija, prof.dr.sc.

Labar Boris, prof.dr.sc.

Lacković Zdravko, prof.dr.sc.

Ledinsky Mario, prof.dr.sc.

Legović Mario, prof.dr.sc.

Lipozenčić Jasna, prof.dr.sc.

Lojkić Mirko, prof.dr.sc.

Lovrenčić Marjan, prof.dr.sc.

Lučin Pero, prof.dr.sc.

Lukinac Ljerka, dr.sc.

Lupret Velimir, prim.dr.sc.

Macan Jelena, prof.dr.sc.

Malčić Ivan, prof.dr.sc.

Mandić Nikola, prof.dr.sc.

Mardešić Duško, prof.dr.sc.

Marčinko Darko, prof.dr.sc.

Markotić Alemka, prof.dr.sc.

Mareković Zvonimir, prof.dr.sc.

Martinović Kaliterna Duška, prof.dr.sc.

Matičić Dražen, prof.dr.sc.

Mazija Hrvoje, prof.dr.sc.

Mehulić Ketij, prof.dr.sc.

Mesarić Branko, prim.dr.sc.

Metelko Željko, prof.dr.sc.

Mihaljević Ivan, prof.dr.sc.

Mihatov Šime, prof.dr.sc.

Miličić Duško, prof.dr.sc.

Milković Latin Višnja, prof.dr.sc.

Mimica Željko, prof.dr.sc.

Mirat Jure, prof.dr.sc.

Mišković Berivoj, doc.dr.sc.

Mladina Ranko, prof.dr.sc.

Mlinarić Galinović Gordana, prof.dr.sc.

Moro Ljiljana, prof.dr.sc.

Morović-Vergles Jadranka, prof.dr.sc.

Morović Miro, prof.dr.sc

Muačević Vasko, prof.dr.sc.

Muačević Katanec Diana, prof.dr.sc.

Mulić Rosanda, prof.dr.sc.

Muretić Želimir, prof.dr.sc.

Mustajbegović Jadranka, prof.dr.sc.

Nakić Ribičić Melita, prof.dr.sc.

Negovetić Lucijan, prof.dr.sc.

Nigović Biljana, prof.dr.sc.

Nikolić Vasilije, prof.dr.sc.

Oberiter Vlado, prof.dr.sc.

Orlić Dubravko, prof.dr.sc.

Orlić Petar, prof.dr.sc.

Ostojić Rajko, prof.dr.sc.

Pajtler Marija, prof.dr.sc.

Paladino Josip, prof.dr.sc.

Paštar Zrinjka, prof.dr.sc.

Patrlj Leonardo, prof.dr.sc.

Pavelić Krešimir, prof.dr.sc.

Pavičić Baldani Dinka, prof.dr.sc.

Pavičić Fadila, prof.dr.sc.

Pavičić Željko, prof.dr.sc.

Pećina Marko, akademik, prof.dr.sc.

Pegan Boris, prof.dr.sc.

Pepeljnjak Stjepan, prof.dr.sc.

Percač Helena, dr.sc.

Petričević Ivan, prof.dr.sc.

Pirkić Ahmed, prof.dr.sc.

Pivac Nela, prof.dr.sc.

Planinc Peraica Ana, prof.dr.sc.

Poje Zvonko, prof.dr.sc.

Poljak Željko, prof.dr.sc.

Potočki Kristina, prof.dr.sc.

Prpić Ivan, akademik, prof.dr.sc.

Prpić Igor, prof.dr.sc.

Prpić Mehičić Goranka, prof.dr.sc.

Prukner-Radovčić Estella, prof.dr.sc.

Pulanić Roland, prof.dr.sc.

Puntarić Dinko, prof.dr.sc.

Rabatić Sabina, prof.dr.sc.

Rački Sanjin, prof.dr.sc.

Radej Marijan, prof.dr.sc.

Radošević Stašić Biserka, prof.dr.sc.

Rajčić Vesna, dr.sc.

Reiner Željko, akademik, prof.dr.sc.

Relja Maja, prof.dr.sc.

Roje Damir, prof.dr.sc.

Ropac Darko, prof.dr.sc.

Rudan Nikola, prof.dr.sc.

Rudan Pavao, akademik, prof.dr.sc.

Rudan Vlasta, prof.dr.sc.

Rukavina Daniel, akademik, prof.dr.sc.

Rukavina Tomislav, prof.dr.sc.

Rumboldt Zvonko, prof.dr.sc.

Sekulić Ante, prof.dr.sc.

Sepčić Juraj, prof.dr.sc.

Silobrčić Vlatko, akademik, prof.dr.sc.

Skerlev Mihael, prof.dr.sc.

Soldo Butković Silva, prof.dr.sc.

Stančić Rokotov Dinko, prof.dr.sc.

Stavljenić Rukavina Ana, prof.dr.sc.

Stiglmayer Neda, prof.dr.sc.

Stipić Marković Asja, prof.dr.sc.

Strinić Tomislav, prof.dr.sc.

Strnad Marija, prof.dr.sc.

Sutlić Željko, prof.dr.sc.

Šarić Marko, akademik, prof.dr.sc.

Šepić Antun, prof.dr.sc.

Šikić Jakov, prof.dr.sc.

Šimunić Velimir, prof.dr.sc.

Škarpa Antun, prof.dr.sc.

Šlaus Ivo, akademik, prof.dr.sc.

Šmalcelj Anton, prof.dr.sc.

Španjol Josip, prof.dr.sc.

Štambuk Vjera, prof.dr.sc.

Štern Padovan Ranka, prof.dr.sc.

Štimac Davor, prof.dr.sc.

Šutalo Josip, prof.dr.sc.

Talan Hranilović Jasna, prof.dr.sc

Tambić Andrašević Arjana, prof.dr.sc.

Tambić Tera, prim.dr.sc.

Tiška Rudman Ljerka, prof.dr.sc.

Tomić Brzac Hrvojka, prim.dr.sc.

Topić Berislav, prof.dr.sc.

Tucak Antun, prof.dr.sc.

Uglešić Borben, prof.dr.sc.

Urlić Ivan, prof.dr.sc.

Valentić Peruzović Melita, prof.dr.sc.

Včev Aleksandar, prof.dr.sc.

Večerina Santa, prof.dr.sc.

Vidović Mladen, prof.dr.sc.

Vidović Vesna, prof.dr.sc.

Vitale Branko, prof.dr.sc.

Vera Vlahović Palčevski, prof.dr.sc.

Vodopija Ivan-Janko, prof.dr.sc.

Vorko Jović Ariana, prof.dr.sc.

Votava-Raić Ana, prof.dr.sc.

Vranković Đuro, prof.dr.sc.

Vucelić Boris, prof.dr.sc.

Vučković Ivo, prof.dr.sc.

Vukovojac Stanislav, prof.dr.sc.

Vuletić  Silvije, prof.dr.sc.

Weber Dragutin, prim.dr.sc.

Weisz Maleček Renee, prim.dr.sc.

Zaputović Luka, prof.dr.sc.

Zorc Branka, prof.dr.sc.

Zorić Ivo, prof.dr.sc.

Živko Babić Jasenka, prof.dr.sc.

Župančić Božidar, prof.dr.sc.

Župančić Željko, prof.dr.sc.

SURADNI ČLANOVI

Ahel Vladimir, prof.dr.sc.

Alajbeg Iva, prof.dr.sc.

Alegro Antun, prof.dr.sc.

Arslanagić Erika, dr.med.

Bačić Antun, prof.dr.sc.

Banek Ljerka, prof.dr.sc.

Begić Dražen, prof.dr.sc.

Bućan Kajo, prof.dr.sc.

Buntak Kobler Dunja, prof.dr.sc.

Buzov Ivan, doc.dr.sc.

Capak Darko, prof.dr.sc.

Catinelli Marjan, prof.dr.sc.

Filaković Pavo, prof.dr.sc.

Franceschi Maja, prim.dr.sc.

Frančišković Tanja, prof.dr.sc.

Gabrić Nikica, prof.dr.sc.

Glavaš-Obrovac Ljubica, prof.dr.sc.

Gruber Franjo, prof.dr.sc.

Gulan Goran, prof.dr.sc.

Hodoba Danilo, prof.dr.sc.

Jelušić Marija, prof.dr.sc.

Klinger Lasić Mery, prof.dr.sc.

Kobler Pavel, prof.dr.sc.

Konjevoda Suzana, prof.dr.sc.

Krajina Zdenko, prof.dr.sc.

Krpina Vjekoslav, prim.dr.sc.

Krznarić Marko, dr.sc.

Lovasić Ivan, prof.dr.sc.

Lukač Josip, prof.dr.sc.

Lulić Dukić Olga, prof.dr.sc.

Madić Josip, akademik, prof.dr.sc.

Matulić Zlatko, doc.dr.sc.

Meštrović Julije, prof.dr.sc.

Mihaljević-Peleš Alma, prof.dr.sc.

Mimica Ninoslav, prof.dr.sc.

Mirić Dinko, prof.dr.sc.

Pasini Josip, prof.dr.sc.

Pavlović Mladen, prof.dr.sc.

Peraica Maja, prof.dr.sc.

Percač Lima Sanja, doc.dr.sc.

Peroš Golubičić Tatjana, prof.dr.sc.

Polić Stojan, prof.dr.sc.

Presečki Vladimir, prof.dr.sc.

Pulanić Dražen, doc.dr.sc.

Punda Polić Volga, prof.dr.sc.

Radetić Miljenko, prim.dr.sc.

Rak Dušan, prim.dr.sc.

Raos Vjekoslava, dr.sc.

Rustemović Nadan, prof.dr.sc.

Sakoman Slavko, prof.dr.sc.

Smolej Narančić Nina, prof.dr.sc.

Solter Miljenko, prof.dr.sc.

Stanec Zdenko, prof.dr.sc.

Starešinić Mario, doc.dr.sc.

Siričević Vlasta, dr.sc.

Skitarelić Neven, prof.dr.sc.

Teskeredžić Emin, dr.sc.

Topić Elizabeta, prof.dr.sc.

Unušić Josip, prof.dr.sc.

Vince Adriana, doc.dr.sc.

Vlak Tonko, prof.dr.sc.

Vranić Stavljenić Ljubica, prim.dr.sc.

Žalud Ivica, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

Juraj Božičević, prof.dr.sc.

Željko Čović, mr.

Goran Ivanišević, prim.mr.sc.

Draško Šerman, prof.dr.sc.

Mate Granić, prof. dr.sc.

Ivan Đikić, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI STRANI

Baker T. Paul,  SAD

Becker David, SAD

Barraquer Joaqin, Španjolska

Calne Roy, Velika Britanija

Campbell Stuart, Velika Britanija

Cosmi V. Ermelando, Italija 

Deutreix Jean, Francuska

Fettich Janez, Slovenija

Frick Hans, Njemačka

Grinschgl Gerald, Austrija

Helms Jan, Njemačka

Holasek Anton, Austrija

Kusicka Mc Victor, SAD

Krasnov Mihajlo, Rusija

Maeda Kazuo, Japan

Marguth Frank, Njemačka

Mećir Jan, Češka

Murrell F. Dédée , Australia

Murken Jan, Njemačka

Novick M. Wiliam, SAD

Olivari Neven,Njemačka

Philips Ian, Velika Britanija

Planiol Therese, Francuska

Platzer Werner, Austrija

Plester Dietrich, Njemačka

Pokrovsky Valentin, Rusija

Reigler Franz Martin, Austrija

Ring Johannes, prof.dr.sc.dr.phil.

Ryska Miroslav, Češka

Sartorius Norman, Švicarska

Savelieva Galina, Rusija

Scheid Werner, Njemačka

Scuderi Giuseppe, Italija

Seenger Eugen, SAD

Sinanović Osman, BiH

Schadewaldt Hans, Njemačka

Shorter Gerard, SAD

Thaler Heribert, Austrija

Vencovsky Eugen,Češka

Wei Chen Zhong, Kina

Weill Francois, Francuska

Wulff Henrick,  Danska

Tilz  P. Gernot, Austrija

Turina Marko, Švicarska

Michel Fardeau, Francuska

DOPISNI ČLANOVI DOMAĆI

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

DOPISNI ČLANOVI STRANI

Benneta A. Linda, SAD

Bevanda Milenko, prof.dr.sc. – BiH

Carrera Jose Maria, Španjolska

Challoner David Reynolds, SAD

Chervanak Frank, SAD

Dužanec Željko, Njemačka

Fujiki Norio, Japan

Kuhnel Wolfgang, SAD

Kvesić Ante, prof.dr.sc. – BiH

Füredi Milhofer Helga, Izrael

Papp Zoltan, Mađarska

Polenaković Momir, Makedonija

Roberts F. Derek, Velika Britanija

Sefić Mustafa, BiH

Seitz  H.  J.

Švab Igor, SLO

Thomas Ambroise Pierre, Francuska

Tkalčić Suzana, SAD

Zmago Turk, SLO

BIOGRAFIJE ČLANOVA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb
Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 01 46 40 586
Tel:      +385 01 48 28 662
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

Utorak:     10:00 - 14:00
Srijeda:    10:00 - 14:00
Četvrtak:  10:00 - 14:00

Copyright 2019. •  AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE