DOMAĆA SURADNJA

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

MEDICINSKI FAKULTET U ZAGREBU

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb
Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 01 46 40 586
Tel:      +385 01 48 28 662
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

Utorak:     10:00 - 14:00
Srijeda:    10:00 - 14:00
Četvrtak:  10:00 - 14:00

Copyright 2019. •  AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE